Generaliserte tonisk kloniske anfall (GTK)

Skrevet av Lise tor 19/05/2016 - 16:27

Jeg får det man kaller for GTK-anfall, som står for generaliserte tonisk klonisk anfall. Jeg mister bevisstheten under anfallet og litt tid etter anfallet. Store Norske Leksikon (snl.no) beskriver GTK-anfall slik:

Generelle krampeanfall, generaliserte tonisk-kloniske anfall (tidligere kalt grand mal anfall), det vil si plutselige bevissthetstap med tilstivning i hele kroppen og kramper i armer og ben. Krampene varer som regel ikke mer enn 1–2 minutter. Tungebitt og ufrivillig urinavgang kan forekomme. Under anfallene kan pasienten falle og skade seg. Ofte følges bevissthetstapet av en tung søvn.

Jeg får ikke noe forvarsel på mine anfall, men de kan oftere oppstå når jeg er fysisk eller psykisk sliten, stresset, dårlig døgnrytme, ikke jevnlig inntak av mat osv. Det er viktig at epilepsimedisiner tas til samme tidspunkt hver dag for å holde nivåe av medisinen jevnt i blodet. Jeg er bevisstløs, eller kanskje i en dyp søvn, i 20-30 minutter etter et anfall. De som er rundt meg blir naturlig nok redde og ringer 113 når de ikke får kontakt med meg.

En gang jeg fikk et epilepsianfall mens jeg jobbet på rehabiliteringskurs, ble ambulanse tilkalt og en av ambulansepersonellet lyste meg inn i det ene øyet for å se respons på pupillen. De som sto rundt meg i dette tilfellet, har sagt at han fikk litt panikk, helt til noen kom på at jeg hadde øyeprotese.

Her kan du se video av en person som får et GTK-anfall (YouTube) produsert av Norsk Epilepsiforbund.

Stikkord