Tekniske hjelpemidler - og avslag på 64 tegns leselist

Skrevet av Lise tir 12/02/2019 - 07:28

Mandag for én uke siden fikk jeg svar på min søknad til NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland om tekniske hjelpemidler. Jeg fikk avslag på 64 tegns leselist med en begrunnelse som var å både le og gråte av, men jeg fikk også innvilget noen hjelpemidler (se lenger ned). Jeg fikk innvilget min søknad om tilskudd til rimelige småhjelpemidler. Dette er et tilskudd, pr. februar 2019 på 2020 kr., som man kan søke om hvert 4. år som skal dekke de småhjelpemidlene som ikke lenger dekkes av Hjelpemiddelsentralen som f.eks. litermål, måleskjeer, eggehviteskiller, små luper, små lamper, små lommelykter, nåletreder, målebånd, punktark, folie for merking i punktskrift m.m. NAV skriver på sine nettsider: "Søknaden må beskrive funksjonsproblemene og gi en begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med småhjelpemidler for å fungere i dagliglivet. Du må selv gå til innkjøp av produktene, og du kan søke nytt tilskudd etter fire år." Jeg skrev bare følgende få linjer i søknadsskjemaet til NAV: "Til materiell for merking av ting i punktskrift og taktilt. Små hjelpemidler på kjøkken, håndarbeid, kontor, hverdagshjelpemidler m.m. Batterier." Og jeg førte opp kontonummeret, selv om NAV har det registrert fra før siden jeg får utbetalt uføretrygt.

Jeg søkte om en ny 64 tegns leselist fordi den jeg har rett og slett er godt brukt. Jeg søkte om en ny, samme type som jeg har av 40 tegns leselist (Esys Basic) fordi: "Jeg har siden begynnelsen av 2010 benyttet meg av stasjonært datautstyr som har hatt tilkoblet en SuperVario 64 tegns leselist. Leselisten har vært til «rensing» én gang. Kvaliteten på punktcellene på denne leselisten må jeg nok beklage og si har vært bedrøvelig siden første dag. Det siste året har det dessverre forverret seg i takt med at jeg har brukt den stasjonære PC-en mer og min konklusjon er at det er tid for en utskiftning av denne leselisten. Mer enn halvparten av punktene på de første 2/3 av cellene er kun halvveis fungerende og et par punkter har helt sluttet å fungere."

NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland ga avslag med følgende begrunnelse jeg ikke riktig visste om jeg skulle le eller gråte av: "Stønad til 64 tegns leselist er avslått, fordi vilkårene for å få dette ikke er oppfylt i ditt tilfelle. Da du har på utlån 40 tegns og 12 tegns leselist, anser vi ditt behov for leselist for å være dekket. Folketrygden dekker ikke optimale løsninger." Hva legger Hjelpemiddelsentralen i "optimale løsninger"? Den begrunnelsen er vanskelig å imøtekomme. Én ting er i hvert fall sikkert, og det er at NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland vil i løpet av neste uke motta en klage i posten. Der argumenterer jeg med at min 12 tegns leselist aldri var ment å bruke sammen med en bærbar PC da det vil være uhensiktsmessig da den er for kort med sine 12 tegn. Jeg vil også argumentere med fare for skade på min 40 tegns leselist om jeg skal måtte flytte rundt på den flere ganger daglig mellom stasjonær og bærbar PC. Jeg må bytte mellom å sitte med bærbar og stasjonær PC pga. mine smerter ig rygg og hofter. Jeg har snakket så vidt med rådgiver på Statped og han kan bekrefte at NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland skiller seg markant ut i negativ retning når det kommer til vedtak på leselister sammenlignet med tilsvarende saker i Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. Han sa at juridisk holder kanskje avslaget vann, men loven åpner opp for bruk av skjønn. Det bruker de andre steder, men ikke i Hordaland. Etter at jeg skrev om avslaget i en Facebook-gruppe for synshemmede IKT-brukere ble jeg kontaktet av en fortvilt, blind dame som følte seg dårlig og urettferdig behandlet av NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland og jeg hørte om en bruker som skal føre en sak om leselist opp for trygderetten.

Men, lyspunkt midt i alt, fikk jeg innvilget skjermleseren JAWS som nok er den beste på verdensbasis. JAWS står egentlig ikke oppført som nr. 1 på NAV sin "prioriteringsliste", men siden jeg har vært Beta-tester for konkurrenten SuperNova de siste 6 årene, visste jeg godt hva som ikke fungerte i den skjermleseren. Eksempelvis argumenterte jeg med at jeg ønsket å bruke Mozilla FireFox som nettleser og Mozilla TunderBird som e-postprogram, noe SuperNova ikke har støtte for, og da lå innvilgelsen på bordet.

Det siste hjelpemiddelet jeg fikk innvilget var Linio Pocket DAISY lydbokspiller som forhandles av Adaptor AS. Dette er for tiden markedets minste lydbokspilleren med opptaksfunksjon i lommeformat. Jeg ble så vidt vist den av en medassistent da jeg var på voksenopplæringskurs i punktskrift i begynnelsen av desember 2018. Den ser ut som en liten mobiltelefon med små, runde "dumper" til knapper. Jeg har frem til nå brukt BookSense som jeg fikk i 2010 som jeg laster ned lydbøker inn på et minnekort og leser de offline. Jeg synes det har fungert fint, men verden går fremover. Linio Pocket har mulighet for online avspilling av lydbøker når trådløst internett er tilgjengelig i tillegg til internettradio og podcast. Den har også mulighet for nedlastning av lydbøker på minnekort slik jeg kjenner fra BookSense. Linio Pocket har vanlige DAISY-navigasjonsmuligheter vi kjenner til fra tidligere lydbokspillere som hoppe fra side til side, direkte til aktuell sidetall, overskrift til overskrift, avsnitt til avsnitt, setning til setning, tidsintervall til tidsintervall osv. Det er mulig å sette inn bokmerke og talenotat og lesehastigheten kan justeres. Man har også sovetimer og tastelås på spilleren. Menyene leses opp av en syntetisk tale.

Stikkord