Kan jeg få dekket kalsiumtilskudd på blå resept?

Skrevet av Lise tir 26/02/2019 - 13:06

I august fikk jeg utskrevet Calcium-Sandoz av legen som erstatning da jeg synes at Calcigran Forte hadde en vond smak. I august fikk jeg hentet ut én pakke, men etter det var det umulig å hente ut flere pakker fordi alle apotekene jeg ringte til var utsolgt i hele Hordaland.Rundt juletider undersøkte jeg til og med om apotekene hadde Calcium-Sandoz inne i i Vest-Telemark siden jeg skulle hjem i forbindelse med julen, men også de var utsolgt. Dette hang trolig sammen med den mye omtalte legemiddelmangelen i Norge. F.eks. skrev NRK artikkelen onsdag 20. februar 2019: "«Dramatisk» medisinmangel i Norge: - Ingen lysning med det første". På Calcium-Sandoz står det merknad i Felleskatalogen: "Det er for tiden mangel på Calcium-Sandoz. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket."

Vel, jeg klarte ikke å få utenlandske pakninger på apoteket, men jeg oppdaget informasjon om at produktet Calcium-Sandoz Forte kunne det søkes om registreringsfritak for. På Wikipedia leser jeg om registreringsfritak: "Det må oppgis relevante symptomer og beskrivelse av tilstanden som skal behandles. Legen påtar seg spesielt ansvar for bivirkninger som kan være ukjent fordi legemiddelet er relativt nytt, eller fordi en alvorlig bivirkningsprofil er årsak til at et eldre medikament ikke er registrert. For forskrivning av medikament på registreringsfritak bør legen ha spesiell kunnskap om medikamentet, han bør kjenne pasienten godt og ha god mulighet for å observere medikamentets virkninger på pasienten."

På mandag (25. februar) sendte jeg melding til legen min på Helsenorge.no og spurte om han hadde mulighet til å skrive ut Calcium-Sandoz Forte til meg på registreringsfritak. Jeg fikk svar samme ettermiddag og han hadde ordnet resept. Han hadde tatt godt i denne gangen. Istedenfor å bare skrive ut en resept med noen få enkle pakninger, skrev han ut 10 pakninger og resepten hadde fire uttak. Samme ettermiddag sendte jeg bestilling til Komplett Apotek og jeg reiste med hele beholdningen deres som var på akkurat 10 enheter.

Calcium-Sandoz Forte for 3 måneder kostet meg 1.900 kr., dvs. at i året vil det koste meg ca. 8.000 kr. Jeg, med min inntekt som uføretrygdet, har ikke mulighet for et slikt utlegg på medisiner i året i tillegg til smertestillende, D-vitaminer og folsyre. Jeg har derfor bestilt meg en time til legen for å høre om mulighet for å søke om individuell stønad om legemidler på blå resept fra Helfo. Der står det bl.a.: "Når et legemiddel ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan du søke Helfo om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten din. En slik søknad kan gi blå resept på legemidler som ikke er forhåndsgodkjente." Legens søknad må inneholde følgende informasjon:

  • hvilket/hvilke legemiddel det søkes om
  • diagnose (med diagnosekode)
  • opplysning om sykdommens alvorlighet
  • opplysninger om det er behov for gjentatt behandling over en langvarig periode
  • hvilke legemidler som er forsøkt og hvilke tungtveiende medisinske hensyn som gjør at disse ikke kan benyttes
  • søkende leges kontaktinformasjon
  • informasjon om samtykke til at legen kan søke

Jeg har lest i flere Facebook-grupper om vektoperertes erfaringer med å få kalsiumtilskudd dekket på blå resept og de er svært forskjellige. Noen har fått det på blå resept fra første dag etter vektoperasjonen mens andre får det ikke dekket selv om de har utviklet beinskjørhet.