Synsrehabilitering

Assistent i IKT og punktskrift/taktil trening i 10 år

Skrevet av Lise tor 31/01/2019 - 11:57

I år har jeg jobbet som rehabiliteringsassistent i 10 år. Høsten 2008 så jeg i medlemsbladet til Norges Blindeforbund, som i dag heter "Synspunkt", at de etterlyste personer som ville jobbe som rehabiliteringsassistent ved Hurdal Syn- og Mestringssenter. I løpet av to-tre dager skrev jeg søknad og fikk den sendt av sted. Noen uker senere ble jeg innkaldt til intervju og dagen etterpå fikk jeg telefon om at jeg var tatt inn som praktikant.

Introduksjonskurs ved Blindeforbundets kurssenter i Hurdal

Skrevet av Lise man 17/12/2018 - 12:37

Her forteller jeg om introduksjonskursene ved Hurdal Syn- og Mestringssenter som ligger i Akershus ca. 30 minutters kjøring unna Gardermoen. Introduksjonskursene varer fra torsdag til søndag og er for en som nylig har mistet synet og aldri har vært på kurs før og hans eller hennes pårørende som også fungerer som ledsager under kurset. Jeg er rehabiliteringsassistent ved Blindeforbundets rehabiliteringskurs, men jobber primært ikke på introduksjonskurs nå. Jeg kjenner til innholdet i kurset.

Voksenopplæringskurs i punktskrift

Skrevet av Lise lør 08/12/2018 - 11:51

Fra mandag 3. til fredag 7. desember jobbet jeg på et voksenopplæringskurs i punktskrift. Der var det i alt fire godt voksne kursdeltakere, alle damer, som var på litt forskjellig nivå. En hadde lært punktskrift de første årene på skolen, men ikke brukt det etter 3. klasse, en kunne de 20 første bokstavene i alfabetet og kunne skrive litt på punktmaskin, en hadde gått til ukentlige timer siden august og en ønsket å lære seg kortskrift. Vi var tre assistenter på dette kurset og var på den måten i en luksussituasjon når det kom til fordeling av lærerressursene på kurset.

Temakurs IKT i iPhone for nybegynnere ved Hurdal Syn- og Mestringssenter

Skrevet av Lise lør 03/11/2018 - 17:24

Hvem skulle for 12 år siden tenke seg at blinde kunne bruke en smarttelefon med berøringsskjerm? De færreste. Ikke jeg i hvert fall. Apple var vel først ut for omtrent 10 år siden. Gjennom skjermleseren VoiceOver er skjermen gjort tilgjengelig for blinde ved at man gjør ulike fingerbevegelser for å utføre ulike handlinger. I dette innlegget skal jeg ikke gjennomgå VoiceOvers fingerbevegelser, men si litt om Norges Blindeforbunds kurstilbud når det kommer til temakurs innen IKT og da innen iPhone er lagt opp.

Kurs i Guide på Hurdalsenteret

Skrevet av Lise fre 07/09/2018 - 22:11

I uken som har vært, dvs. 3.-7. september, har jeg jobbet som assistent på et kurs for "viderekommende" i et program som heter Guide. Kort fortalt er det et menybasert program der man trykker tall for å åpne programmer og utføre ulike handlinger. Man bruker også Enter for å bekrefte og Escape for å gå ut av det man holder på med. På disse IKT-kursene er det maksimalt plass til 5 deltakere, men på dette kurset var det kun 4 mannfolk som deltok. To var i 60-årene og to var over 80 år. Det var en fin sammensetning av deltakere, for de var på noenlunde samme nivå.

Kurs for nybegynnere i iPhone 6.-10. august

Skrevet av Lise lør 11/08/2018 - 12:51

I går kveld kom jeg hjem etter å ha jobbet som assistent på et kurs i iPhone for nybegynnere. Vi var denne gangen så heldige å være like mange deltakere som assistenter og instruktører. Vi kjørte derfor mest individuell undervisning, men også noen økter felles. Da kursdeltakerne kom på mandag, startet vi opp etter lunsj med en runde på hva hver enkelt kunne og hvilke forventninger han/hun hadde til kurset. Det kom da frem at to deltakere kunne en hel del, en kunne noe mens en siste ikke hadde brukt sin iPhone i det hele tatt.

Bordorientering som synshemmet

Skrevet av Lise ons 02/05/2018 - 20:16

Ved middagsbordet i dag satt jeg og de tre andre assistentene og snakket om bordorientering. Det er et emne som både innebefatter mobilitet i form av å orientere seg på retninger og Aktiviteter i Dagliglivet (ADL). Hvordan gjør man det som blind om man er på en finere middag hvor man har fire glass fremfor seg, og glasset skal tilbake der det sto før du drakk av det. En seende ville gripe etter glasset direkte, drikke og sette det tilbake. Mobilitetsassistenten viste oss andre som ikke kunne det. Du tar og finner glasset ved å føre hånden langs bordflaten.

Kurs i bruk av iPhone

Skrevet av Lise fre 23/02/2018 - 13:00

Denne uken har jeg jobbet på et tema IKT-kurs for blinde og svaksynte som avholdes på Blindeforbundets kurssenter i Hurdal. Det var i alt 5 deltakere og vi var en faglærer, to assistenter og en praktikant som stod klare for å hjelpe. Dette var mitt første kurs i bruk av iPhone og jeg var egentlig satt på kurset som ulønnet observatør, men som jeg hadde regnet med på forhånd, klarte jeg ikke å sitte stille og se på. Dessuten - learning by doing.

x Kurs i ADL-faget

Skrevet av Lise fre 13/06/2014 - 21:21

Fra 10.-13. juni har jeg nå vært på kurs. For en gangs skyld var det ikke jeg som holdt kurs. Jeg var deltaker på et ADL-kurs siden jeg underviser i det faget som assistent på Hurdal Syn- og Mestringssenter. På tirsdag ankom vi ved lunsj-tider og begynte kurset med å snakke om læreplanen og målet med ADL-faget. Målet er å gjøre den synshemmede i stand til å takle sin hverdag ut fra sine forutsetninger. Fin setning, men veldig viktig. Hvis vi ikke klarer å sette oss inn i den andres situasjon og forutsetninger, har vi ingenting i ADL-faget å gjøre.