Tilgjengelighet for funksjonshemmede i England

Nå har jeg vandret rundt i Londons gater, tatt T-bane og tog og vært på Gatwick flyplass. Det jeg registerer, er at engelskmennene er kommet et godt stykke på vei når det gjelder universell utforming ute, inne og i offentlige fremkomstmidler. De fleste nyere og restaurerte heiser har tale, noen har punktskrift og mange har taktile tall. Samtlige, med noen unntak, har farefelt (klumper) ved fotgjengerovergangene. Flere steder har jeg sett oppmerksomhetsfelt (rugler) f.eks. ved trapper. På Gatwick møtte jeg for første gang på en rulletrapp som sa i fra at jeg nærmet meg slutten og at jeg burde flytte meg bort fra rulletrappen. På T-banen og på toget var det klar og tydelig tale som annonserte holdeplassene. Men på tross av god universell utforming, har engelskmennene et godt stykke å gå for å få lyd i lyskryssene. Jeg har gått i temmelig mange lyskryss og jeg har opplevd to eller tre kryss som piper når man kan gå. Tilgjengeligheten for rullestol var delvis god og delvis dårlig – jeg er glad jeg også kunne gå på beina for noen steder måtte vi rett og slett bære rullestolen opp en trapp fordi det ikke fantes andre muligheter som var lett tilgjengelig.

Ett område der vi nordmenn har noe å lære av britene, er dette med holdningen og viljen til å yte menneskelig og praktisk service. Når vi kom på flyplassen, gjorde personellet alt som stod i deres makt for å yte service, dvs. å ta en telefon for at rampen skulle ligge klar inn til togvognen når vi kom. Hadde det skjedd i Norge? Jeg tviler. Da vi skulle en tur opp i London Eye (ja, du leste rett, jeg som blind ble med opp) fikk særbehandling fordi jeg satt i rullestol. Det syntes jeg ikke noe særlig om fordi jeg mener at funksjonshemmede skal behandles på samme måte som andre mennesker og ikke spesialbehandes der det strengt tatt ikke er nødvendig. De klarerte alle passasjerer ved å sjekke håndbagasjen for mistenkelige gjenstander, men jeg ble skjøvet forbi uten å bli sjekket selv om jeg hadde en ryggsekk på rullestolen.

Time til kirurg for vurdering av vektoperasjon

For en uke siden avtalte jeg ved Volvat å få en gratis konsultasjonstime hos kirurg for vurdering av vektoperasjon. I dag hadde jeg time. Kirurgen spurte om medisiner og helse. Kirurgen sa at for meg måtte det bli gastric sleeve for å bevare normalt opptak av medisiner. Jeg går jo bl.a. på epilepsimedisiner som er viktige å få tatt. Jeg ble litt lettet, for da slapp jeg å ta avgjørelsen selv.

Jeg kom videre inn til en sykepleier som målte blodtrykket som var altfor høyt (119/169). Jeg fikk beskjed om at jeg måtte starte på blodtrykksmedisiner umiddelbart. Pga. det høye blodtrykket ville de også ta EKG. De ville også at jeg skulle ta ultralyd av hjertet.

Jeg kom også inn til en anestesilege. Han målte omkretsen rundt halsen og hvor høyt jeg kunne gape. Jeg måtte også strekke ut tungen. Jeg ville få operasjon om tre-fire uker forutsatt at de ikke fant noe galt under ultralydundersøkelsen.

To uker før operasjonen må jeg starte på en pulverkur (lavkaloridiett) for å redusere fettet rundt leveren. Det gjøres enten ved en knekkebrødkur eller pulver. Jeg vurderer å bruke næringsdrikker. Siden man skal ligge på 900 kcal i døgnet, kan jeg drikke tre flasker med næringsdrikk i døgnet. Mange tar av seg 8-10 kg i løpet av de to ukene.